HANDELSBETINGELSER

Her kan du læse de betingelser, der gælder, når du køber varer hos Frankies Pizza.
Ved din accept af et køb hos ‘Frankies Pizza’, accepterer du, at disse handelsbetingelser er gældende i forholdet mellem dig og ‘Frankies Pizza’.

Vi opfordrer dig til at læse disse handelsbetingelser, inden du køber en vare hos os.
‘Frankies Pizza’ drives af Frankies Pizza ApS, CVR-nr.: 40156607, Mejlgade 45, baghuset, 8000 Århus C

Alder
Du skal være mindst 18 år for at købe fysiske varer indeholdende alkohol. Det gælder ligeledes billetter til events indeholdende drikkevarer/vinmenuer beskrevet i købsaftalen. Ved bestilling/køb af denne type varer bekræfter du, at du er 18 år eller derover.

Priser
Prisen for en vare eller en tjenesteydelse er den pris, der fremgår af frankiespizza.dk på det tidspunkt, hvor du gennemfører købet.

Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er inkl. moms.

Betaling
‘Frankies Pizza’ modtager betaling med følgende betalingskort:

 • Dankort
 • Visa Dankort
 • eDankort
 • MasterCard
 • MasterCard-Debit
 • Visa
 • Visa-Electron
 • American Express
 • Samt MobilePay

  Kreditkortgebyr: Firmakort udstedt inden for eller uden for EU/EØS, samt private betalingskort udstedt uden for EU/EØS,bliver pålagt et gebyr. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr.

Dine kortoplysninger bliver krypteret og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse.

Betaling vil først blive trukket, når varen eller tjenesteydelsen sendes afsted til dig. 

Levering og leveringsomkostninger
Langt de fleste varer, som sælges via ‘Frankies Pizza’, skal leveres. Om en vare skal afhentes eller bliver leveret, vil fremgå tydeligt.

Varer købt hos ‘Frankies Pizza’, som skal leveres, sendes med Post Danmark, GLS Pakkeshop eller andet ansvarligt selskab og sendes hurtigst muligt. Vi forventer en leveringstid på 3-5 hverdage, efter du har modtaget ordrebekræftelsen fra ‘Frankies Pizza’.

Vi bruger Post Danmark som primær distributør af fysiske produkter. Forsendelserne kan både være med distribution til nærmeste posthus og til en af Post Danmarks pakkebokse. Leveringsmetode er angivet tydeligt i forbindelse med købet. Du vil modtage en SMS og en e-mail, når du kan afhente pakken. Husk at medbringe gyldigt ID, når du afhenter pakken. Prisen beregnes ud fra det købtes vægt og størrelse. For at få et indtryk af prisen for levering med Post Danmark kan der henvises til Post Danmarks interne oversigt.

Du kan også vælge at få fysiske produkter leveret med GLS pakkeshop som distributør. Forsendelserne med GLS pakkeshop sendes primært til nærmeste pakkeshop nær den angivne leveringsadresse. Du modtager en SMS og en e-mail, når du kan afhente pakken. Husk at medbringe gyldigt ID, når du afhenter pakken. Prisen beregnes ud fra det købtes vægt og størrelse. For at få et indtryk af prisen for levering med GLS pakkeshop kan der henvises til GLS pakkeshops interne oversigt.

Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af dig, medmindre andet fremgår af købet.

Med leveringen følger en faktura med bekræftelse af, at du har betalt for varerne.

Har du købt billetter til et arrangement eller lignende hos ‘Frankies Pizza’, leveres disse elektronisk til din e-mail i en PDF. Du skal selv printe billetterne ud og medbringe den/dem til det købte arrangementet.

Reklamationsret
Købelovens generelle regler finder anvendelse på køb af varer hos ‘Frankies Pizza’. Det vil blandt andet sige, at du har 2 års reklamationsret på varer købt på ‘Frankies Pizza’.

2 års-perioden løber fra varens levering til dig. Opdager du mangler ved det leverede, eller svarer det leverede ikke til det bestilte, skal du kontakte ‘Frankies Pizza’ på frankiesaarhus@madklubben.dk inden rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen eller manglen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Med vores kundeservice aftales nærmere om levering af korrekte varer, om eventuel tilbagebetaling og om refusion af dine forsendelsesomkostninger.

Vær opmærksom på, at købelovens bestemmelser om reklamationsret ikke gælder ved køb af billetter fra ‘Frankies Pizza’, da der er tale om en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer ved dit køb af billetter.

Fortrydelsesret
Når du køber varer hos ‘Frankies Pizza’, har du som forbruger som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret i forbindelse med køb af en vare, skal du utvetydigt meddele det til Frankies Pizza ApS, senest 14 dage efter du har modtaget varen.

Til brug for denne meddelelse kan du benytte standardfortrydelsesformularen, som findes her.
Alternativt: Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen på vores hjemmeside. Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående pr. e-mail for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.
Du skal herefter returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af fortrydelsesretten.

Du skal selv betale fragtomkostningerne ved returneringen. Såfremt varerne ikke kan sendes med almindelig post, er det nødvendigt at anføre prisen for
returneringen af varen eller en måde, hvorpå prisen kan udregnes. Hvis du vil benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at 1) varen bedes returneret i forsvarlig indpakning (vi foretrækker at få varen retur i dens originale emballage), 2) faktura eller følgeseddel for varen bedes returneret sammen med varen og 3) oplysning om bankkonto, som dit tilgodehavende skal overføres til, bedes medsendt.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, jf. ovenfor, refunderer vi den pris, du har betalt for varen inklusiv de oprindelige leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. ‘Frankies Pizza’ forbeholder sig dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, til vi modtager varen eller dokumentation for, at varen er sendt retur, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst.

Du hæfter dog for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved varens køb, medmindre der udtrykkeligt aftales noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vær opmærksom på, at den 14 dages fortrydelsesret ikke gælder ved følgende køb hos ‘Frankies Pizza’:

 • Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, så som ferske madvarer eller kølevarer
 • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen
 • Køb af billetter til følgende tjenesteydelser:
  • Forplejning, f.eks. restaurantbesøg samt levering af mad/catering fra Frankies Pizza restauranter
  • Persontransport, f.eks. rejser med bus, tog, taxi mv. til eller fra Frankies Pizza restauranter
  • Indkvartering, f.eks. ophold på hotel, vandrehjem mv. i forbindelse med besøg på Frankies Pizza restauranter
  • Fritidstilbud, f.eks. koncerter, teaterforestillinger eller filmvisninger på Frankies Pizza restauranter

Returadresse
Hvis du vil returnere en vare til os, fordi der er fejl ved varen, eller fordi du udnytter din fortrydelsesret, skal du sende varen og en kopi af ordrebekræftelsen til:

Frankies Pizza ApS
CVR: 40156607
Mejlgade 45, baghuset
8000 Århus C

Ansvarsbegrænsning og forbehold
‘Frankies Pizza’ er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Danmark.

‘Frankies Pizza’ kan ikke garantere, at www.frankiespizza.dk til enhver tid er i fuld funktion og fejlfri, og ‘Frankies Pizza’ kan ikke drages til ansvar for eventuelle følger af brug af www.frankiespizza.dk, såsom problemer med internetopkobling og anvendelse af ikke-tidssvarende pc’er og programmer.

‘Frankies Pizza’ tager forbehold for udsolgte varer, og kan således ikke drages til ansvar for manglende levering af bestilte varer eller tjenesteydelser, hvis den manglende levering skyldes, at varen eller tjenesteydelsen er udsolgt.

‘Frankies Pizza’ tager forbehold for, at mindre ændringer i mad og drikkevarer bestilt via webshoppen kan forekomme.

Klager
Hvis du vil klage over dit køb, kan du rette henvendelse via frankiesaarhus@madklubben.dk.

Hvis det ikke lykkedes os at finde frem til en løsning, har du mulighed for at indsende en klage til Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 33, 2500 Valby, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Persondatapolitik
Du kan se vores fulde persondatapolitik her.

Cookies
Du kan læse om vores brug af cookies her.

Ændring
Vi forbeholder os ret til at ændre disse købsbetingelser og prisen på en vare uden forudgående varsel. De købsbetingelser og priser, der til enhver tid gælder, finder du på frankiespizza.dk.

Lovvalg og værneting
Dit køb af varer eller tjenesteydelser hos os er i alle henseender undergivet dansk ret, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som vi ikke kan afgøre i mindelighed, afgøres af de ordinære danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Kontaktinformation
Har du spørgsmål til disse købsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på frankiesaarhus@madklubben.dk.

eller

Frankies Pizza ApS
CVR: 40156607
Mejlgade 45, baghuset
8000 Århus C
Danmark
Tlf.: +45 33 32 32 34

ENGLISH
Here you can read the terms and conditions that apply, when you purchase items through ‘Frankies Pizza’. By accepting your purchase at ‘Frankies Pizza’, you agree to our terms and conditions regarding ‘Frankies Pizza’. We encourage you to read the terms and conditions before purchasing any items.

‘Frankies Pizza’ is run by Frankies Pizza ApS, CVR: 40156607.
Mejlgade 45, baghuset, 8000 Århus C

Age
You must be at least 18 years old to do any purchase including alcohol. This also applies to tickets for events with beverages / wine menus described in the purchase agreement. When ordering / purchasing any of these you confirm that you are 18 years or older.

Prices
The price of your purchase is the price you find at frankiespizza.dk at the time you complete the purchase.

All prices are in Danish kroner (DKK) including VAT.

Payment
‘Frankies Pizza’ receives payment with following payment cards:
–     Dankort
–     Visa Dankort
–     eDankort
–     Mastercard
–     Mastercard-Debit
–     Visa
–     Visa Electron
–     American Express

If your credit card was issued outside of the EU/EAA your credit card company’s handling fee will be added to the final bill.

Your credit card details will be encrypted and sent directly to the bank by a secure connection.

The payment will first be deducted when your purchase has been sent off.

Delivery and delivery costs
Most purchases sold from ‘Frankies Pizza’ must be delivered. It will be clearly stated in the individual campaign whether a purchase must be picked up or will be delivered.

Purchases from ‘Frankies Pizza’ which are to be shipped will be delivered by Post Danmark, GLS Packing Shop or another responsible company and will be shipped as soon as possible. We expect a delivery time of 3-5 business days after you have received the order confirmation.

We use Post Danmark as the primary distributor of physical products. Deliveries can both be distributed to the nearest post office and to one of Post Danmark’s package boxes. The delivery method is stated in each campaign. You will receive a text message and an e-mail when you can pick up your purchase. Remember to bring along your ID. The price will depend on the weight and size of your purchase. To get an impression of the price of delivery with Post Danmark we refer to Post Danmark’s website.

You can also choose GLS Parcel Shop as distributor. Deliveries with GLS Parcel Shop is primarily sent to the parcel shop near the specified shipping address. You will receive a text message and an e-mail when you can pick up your purchase. Remember to bring along your ID.
The price will depend on the weight and size of your purchase. To get an impression of the price of delivery with GLS Parcel Shop we refer to GLS Parcel Shop’s website.

Any delivery expenses will be charged by the customer unless otherwise stated in the campaign.

Delivery will follow an invoice confirming that you have paid for the purchase.

If tickets are purchased at ‘Frankies Pizza’, it will be delivered electronically as an PDF file to your e-mail. You must print the tickets yourself and bring them to the purchased event.

Warranty
The general terms and conditions of the Danish purchase law apply to all purchases from ‘Frankies Pizza’. This means, among other things, that you have 2 years’ right of warranty on purchases from ‘Frankies Pizza’. The 2-year period runs from the purchase delivery. Contact ‘Frankies Pizza’ at frankiesaarhus@madklubben.dk quickly if you find any defects or discrepancies regarding your purchase delivery. The complaint will be processed if you complain within two months after the lack or error has been discovered.

In corporation with our customer service, we’ll agree on delivery of the correct purchase, a possible refund and reimbursement of your shipping costs.

Please notice that the determinations of the Danish purchase law don’t apply when purchasing tickets from ‘Frankies Pizza’ as it is a service. Therefore, please contact us immediately if you experience any problems when purchasing tickets.

Right of cancellation
When you do a purchase at ‘Frankies Pizza’ you have as a consumer 14 days’ right of cancellation. If you wish to use this right of cancellation in connection with a purchase, you must clearly inform Frankies Pizza ApS within 14 days after receiving the purchase.

To inform Frankies Pizza ApS you can use the standard withdrawal form, which you’ll find here.
Alternatively: You also have the option to fill in and submit the cancellation form on our website. If you choose this method, we’ll immediately send you an e-mail, acknowledging that you wish to use your right of cancellation. You must then return the purchase to us without unnecessary delay and no later than 14 days from the day you have informed us that you wish to withdraw the purchase.

You pay the shipping costs yourself when returning the purchase. If the purchase can’t be returned by regular mail, it is necessary to state the price for the return of the item or a way in which the price can be calculated.
If you wish to use the right of cancellation you must notice that 1) the item is returned in a proper packaging (we prefer to receive the return in the original packaging), 2) the invoice or delivery note of the purchase must be included in the return, and 3) you must include information regarding the bank account to which your entitled amount should be transferred to.

If you choose to use this right of cancellation, see above, we’ll refund the price you’ve paid for the purchase including the original shipping costs without unnecessary delay and under all circumstances within 14 days from the date we have received notice of your decision to withdraw your purchase.
‘Frankies Pizza’, however, reserves the right to withhold the refund until we receive either the returned purchase or documentation stating that the purchase has been returned, whichever comes first.

You are responsible for the eventual deterioration of the product value, due to inappropriate handling.

Unless explicitly agreed otherwise, we make the refund with the same payment method which was used for the purchase. Under all circumstances, you won’t be charged any fees concerning the refund.

Please notice that the 14 days’ right of cancellation doesn’t apply to the following purchases at ‘Frankies Pizza’:

 • Delivery of purchases which are expected to be deteriorated or obsoleted quickly, such as fresh food or refrigerated goods.
  –     Delivery of sealed purchases which for reasons of health or hygiene are not suitable for return, as well as where the seal has been broken after delivery.
  –     Purchase of tickets for the following services:
  –     Catering, e.g. restaurant visits and delivery of food/catering from Frankies Pizza restaurants.
  –     Passenger transport, e.g. travel by bus, train, taxi etc. to or from Frankies Pizza restaurants.
  –     Accommodation, e.g. stay at hotels, hostels etc. when visiting Frankies Pizza restaurants.
  –     Leisure facilities, e.g. concerts, theater shows or movie shows at Frankies Pizza restaurants.

Return address
If you wish to return a purchase due to defects or lacks or if you wish to use your right to cancellation, you must return the purchase and a copy of the order confirmation to:

Frankies Pizza ApS
CVR: 40156607
Mejlgade 45, baghuset
8000 Århus C

Limitation of responsibility and proviso
‘Frankies Pizza’ holds no responsibility regarding any possible delays at Post Danmark.

‘Frankies Pizza’ can’t guarantee that www.frankiespizza.dk at all times is fully functional and error free, and ‘Frankies Pizza’ can’t be held responsible for any consequences of using www.frankiespizza.dk, such as internet connection issues and use of outdated PCs and programs.

‘Frankies Pizza’ adds proviso for being sold out, and therefor can’t be responsible for missing delivery of purchases or services, if the missing delivery is due to sold out goods or services.

‘Frankies Pizza’ adds proviso for minor changes in food and beverages ordered by the webshop may occur.

Complaints
If you wish to complain about your purchase, please contact frankiesaarhus@madklubben.dk.  
If we are unable to find a solution, you have the opportunity to file a complaint to the Consumer Board of Complaints, Carl Jacobsens vej 33, 2500 Valby, if the conditions for this are met.

Personal data politics
In order for you to enter an agreement with us, we need the following information:
–     Name
–     Address
–     Phone Number
–     E-mail address

We make the registration of your personal information with the purpose of delivering the purchase to you and therefore pass on the information to the selected distributor.

The personal data are registered with Frankies Pizza ApS, CVR: 40156607 and are stored for five years after which the information is deleted. Hereby the data keeper is Frankies Pizza ApS.

When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done by giving your explicit consent, so that you are informed about exactly what information is collected and why.

Employees of ‘Frankies Pizza’ and our customer service have access that is registered about you.

We do not store customer information encrypted.

We do not transmit customer information encrypted.

Besides the above, information provided to ‘Frankies Pizza’ is in no way disclosed to any third parties and we do not register any personally sensitive information.

When ‘Frankies Pizza’ registers information about you, you are entitled to:
–     Gain insight to the information about you which we use
–     Protests against the registration and use taking place and/or
–     Have information, that is incorrect or misleading, corrected or deleted

Questions and inquiries regarding ‘Frankies Pizza’s use of your personal information must be addressed to frankiesaarhus@madklubben.dk.

Cookies
You can read about our use of cookies here.

Changes
We add proviso of the right to change the terms and conditions and the price of any goods without prior notice. The terms and conditions that apply at any time can be found at frankiespizza.dk

Settling in court
Your purchase of any goods or services with us is under all circumstances subject to Danish law, unless otherwise is stated in mandatory rules.

Any disagreements, that we can’t determine amicably, are settled by the ordinary Danish courts, unless otherwise is stated in mandatory rules.

Contact information
If you have any questions about these terms of purchase, please feel free to contact us at frankiesaarhus@madklubben.dk.

or

Frankies Pizza ApS
CVR: 40156607
Mejlgade 45, baghuset
8000 Århus C
Phone.: + 45 33 32 32 34